Program

13.04.2015

  Kl. 09:00 - 09:30       
 
Registrering
  Kl. 09:30 - 10:15    Velkommen
 - Plenumsamling med fokus på Agrandos planer og presentasjon av nye produkter
 
  Kl. 10:15 - 10:30    Pause
 
  Kl. 10:30 - 11:30    Workshop - 1
 Alt. A - Nettsider 1 - Påmeldinger via nettsidene
 Alt. B - Agrando Drift - gjennomgang av konsept og løsning 
 Alt. C - Medarbeideren
 
  Kl. 11:30 - 12:30   
 
 Lunsj
  Kl. 12:30 - 13:30  

Workshop - 2
 Alt. A - Nettsider 2 - Bruk av artikkelmodulen 
 Alt. B - TID for fellesråd
 Alt. C - LabOra Gudstjenesteplanleggeren

 

  Kl. 13:30 - 13:45    Pause
 
  Kl. 13:45 - 14:45    Workshop - 3
 Alt. A - Nettsider 3 - Neste generasjon nettsider
 Alt. B - Noark5.4-arkiv og integrasjon med LabOra Saksbehandler
 Alt. C - Betalingsløsning knyttet til påmeldinger