Sesjon 2 - TID for fellesråd (kl. 1030 - 1130)

04.04.2016

Som arbeidsgiver er en pålagt å kunne dokumentere planlagt arbeidstid og gjennomført arbeidstid for alle sine ansatte. TID for fellesråd løser utfordringen. Fra 1.1.2017 er TID standard-systemet for alle prester i Norge. Nå er egen versjon for fellesråd lansert, og mange fellesråd er allerede i gang.

 

I denne sesjonen vil vi gjennomgå og vise TID for fellesråd både slik det ser ut for en ansatt, og særlig hvordan det brukes av leder/arbeidsgiver.