Sesjon 4 - Medarbeideren (Kl. 1310 - 1415)

04.04.2016

Medarbeideren er Kirkens eget planleggingsverktøy, som ble utviklet sammen med Stavanger kirkelige fellesråd og Trosopplæringen.
For mange menigheter er den blitt et uvurderlig verktøy i menighetens hverdag.

I denne sesjonen vil vi gi praktiske tips og triks i bruk av Medarbeideren. Det vil være tips både for de som er ferske i bruken og for de av dere som har brukt Medarbeideren i mange år.