Sesjon 1 - Nytt fra Agrando (kl. 0945 - 1020)

04.04.2016

I denne innledende sesjonen vil vi gi en prestentasjon av en del nye produkter fra Agrando og informere om viktige ting som vil være med å påvirke IKT-hverdagen for dere som kunder.

Vi vil blant annet presentere og vise vår løsning for betaling via påmeldingsmoduler og varmestyring gjennom Medarbeideren.
Fra mai 2018 kommer det et nytt Datalagringsdirektiv fra EU. Vi vil informere om hva vi vil gjøre i forhold til dette og forklare hva dette direktivet vil bety for dere som brukere av våre produkter.