LabOra Gudstjenesteplanlegger er oppdatert

08.09.2017

Vi får stadig gode tilbakemelding og råd om videreutvikling av LabOra Gudstjenesteplanlegger. Over 1500 brukere i Norge arbeider omtrent daglig i LabOra Gudstjenesteplanlegger. Det gjør oss stolte - og ydmyke.


I starten av september er det publisert flere forbedringer til programmet - klikk her for å lese mer om disse

 

 

Velg liturgisk dag

I kolonnen "Dag" (Kirkeårsdag) kan du på de datoer der det finnes mer enn EN liturgisk dag velge mellom disse. Høsten 2017 er det aktuelt på Tema-søndagene knyttet til reformasjonsjubileet. Også 24. desember har en slik utfordring i 2017: Samme dag er både 4. søndag i advent OG Julaften. Vi regner med at de fleste feirer Julaften. Men nå kan en velge! Riktige lesninger faller automatisk på plass.

 

Kopier gudstjenester

Kopi-funksjonen i Medarbeideren er forbedret slik at den håndterer kopiering av gudstjenester korrekt. Dette er svært nyttig for planlegging av gudstjenester gjennom høytider (Jul/Påske), eller for planlegging av gudstjenester for kirker som har svært uregelmessig frekvens. Høyre-klikk på gudstjenesten i Medarbeideren, velg Kopier, og du er i gang …

 

Ny gudstjenesteplan: Husk sist valgte organisasjon

Dette er som svar på et behov signalisert fra de av brukerne som har tilgang til mange organisasjoner (sokn), men som hovedsakelig arbeider i ETT av dem. Nå husker Gudstjenesteplanleggeren det for deg.

 

Utskrift takkofferliste

En ny rapport er kommet til under knappen "Eksport til Excel": Utskrift av takkoffer-liste. Rapporten gir en rask og effektiv oversikt over takkofferformål og hvor mye som er samlet inn i valgt periode.

 

Oppdatert dokumentasjon vil du finne her ...

 

Nytt om LabOra Gudstjenesteplanlegger

I løpet av høsten 2017 lanseres LabOra Gudstjenesteplanlegger for brukere i våre naboland Danmark, Sverige og Finland. I Danmark og Sverige er allerede Medarbeideren etablert standard, og Gudstjenesteplanleggeren blir et tillegg til dette. I Finland faller lanseringen av Gudstjenesteplanleggeren sammen med lansering av Medarbeideren.