Se video etter hvert avsnitt.

Gi brukere tilgang til å se/redigere på nettsidene

Brukere som skal gis rolle(r) på nettstedet er normalt opprettet som brukerre i «Medarbeideren»
Det er også mulig å opprette bruker på nettsiden til Personer som ikke er eller skal ha tilgang til Medarbeideren

1. Opprette bruker i Medarbeideren

 

(For å fjerne personen som bruker i Medarbeiderenr: Åpne kontakten og klikk  )

 

 

 

2. Gi brukeren tilgang til nettsidene

Rettigheter til å se og redigere på nettsidene er styrt av roller. En bruker kan knyttes til en eller flere roller.Rollen Administrator har alle rettigheter. Derfor må en være forsiktig med å gi brukere denne rollen dersom de ikke skal ha full tilgang.

Opprette nye roller

 
 

 

 

 

Tilegne roller

 

Brukerene som vises i listen er brukere som er tilknyttet en eller flere roller på nettstedet

1. Gi en rolle til en bruker i listen

Klikk knappen merket «1» over.

 

(I vårt portalsystem er det som standard opprettet en rolle «Forfatter». Denne rollen har tilgang til å opprette og redigere artikler)

2. Gi en rolle til en bruker som ikke er i listen

Brukeren blir lagt til i listen over brukere med rolle(r). Tilegne rolle(r) på samme måte som under punkt 1 over.

 

 

 

Gi tilgang til modul

 
 

 

 

 

Gi tilgang til side

 
 

Dette kan også gjøres i oppsett av sider på «Admin Sider»