Se video etter hvert avsnitt.

Brukerrettighet til å opprette sider, sette inn og redigere moduler

I utgangspunktet er det bare «Administrator» på nettsidene som kan legge til nye sider og redigere moduler.
Det vil si at en bruker som ikke har rettigheten «Administrator» ikke kan opprette og sette opp påmeldingsmoduler.
Ofte vil det være ønskelig at en bruker med rollen «Forfatter» skal ha denne muligheten.
For å få dette til må «Administrator» gjøre følgende:

1. Gi rettighet til siden «Påmeldinger»

Et vanlig oppsett på LabOra Portal er at alle sider med påmeldingsmoduler legges under en side med navn «Påmeldinger». Når f.eks. rollen «Forfatter» får redigeringstilgang på denne siden kan «Forfatter» opprette nye undersider.

Bilde: Admin-Sider

 

 

 

 

 

Forfatter vil nå kunne går til denne siden og opprette nye undersider. Dette kan f.eks. gjøres med å gå til URL’en til siden «Påmeldinger» i nettleseren. (http://stornesmenighet.no/nb-no/påmeldinger.aspx)

 

«Forfatter» kan sette inn sider på denne måten:

Sette inn sider.

 

Sette inn moduler(Etter at punktet under er gjort).

 

 

2. Gi rettighet til å sette inn moduler

Administrator kan gi en rolle rettighet til å sette inn angitte moduler på nettsidene rollen har redigeringsrettighet til.

 

 

Gjenta dette for de moduler som det er ønskelig at brukere med en rolle (f.eks. Forfatter) skal kunne sette inn