Ønsket tidspunkt for oppstart av LabOra Gudstjenesteplanlegger

For å kunne ta i bruk den nye versjonen må dere først melde om ønsket dato for overgangen til oss. 
Kirkeverge/systemansvarlig fyller da ut skjemaet under.

Når vi har mottatt dette tar vi kontakt for å avtale igangkjøring.

 

Send
*Nødvendig