Nyhetsbrev juni 2018
 

Nyhetsbrevet for juni innholder bl.a info om følgende:

- Tilbud på oppgradering til nye nettsider
- Nye personvernforskrifter
- Endring av automatisk svar-eposter i påmeldingsmodulene
- Nye apper kommer!

 

Nå er det forhåpentligvis snart ferietid for mange! Agrando benytter anledningen til en siste nyhets-epost på denne siden av sommeren.
 

LabOradagene 2018

Årets LabOradager har gått av stabelen. Det ble ny rekord i antall deltagere, og vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger. Det gleder vi oss over.
For alle som ikke hadde anledning til å være med, har vi lagt ut alle presentasjonene som ble brukt tilgjengelig på nettsidene vår. Du finner dem her

  
Tilbud på oppgradering til nye nettsider

På LabOradagene viste vi de nye nettsidene vi nå tilbyr.
Se demo her: stornes.menighet.no

Fordelene er mange:
- Sikre nettsider (https)
- Design som er laget spesielt også for visning på mobiltelefoner/lesebrett
- Design tilrettelagt for svaksynte
- Super integrasjon med kalendere fra Medarbeideren

Ved bestilling før 24. august (tilbudet er forlenget utover 1. juli) tilbyr vi arbeidet med å flytte over innhold fra våre gamle nettsider til halv pris. Bruker vi 4 timer på jobben betaler du for 2 (4 timer er beregnet normaltid pr. nettsted).
Mange fellesråd har allerede bestilt, blant dem er også Stavanger kirkelige fellesråd. Utrulling starter i løpet av kort tid.
 

 

Nye personvernforskrifter

Denne saken opptar selvsagt mange for tiden. Agrando har arbeidet mye med denne saken nå i vår – også i samtaler med Kirkerådet og advokat Arve Føyen.
Konklusjonen er dette: Normalt menighetsarbeid kan fortsette akkurat som før! Slapp av! Samtykke er ikke det behandlingsgrunnlag en skal velge for normal kirkelig virksomhet. Behandlingsgrunnlaget «Berettiget interesse» er det en skal lene seg mot.

Det har vært noe usikkerhet om det å innhente digital kontaktinformasjon (e-post og mobilnr.) krevde samtykke. Det er avklart at behandlingsgrunnlaget «Berettiget interesse» også dekker dette.
Agrando er kjent med at Kirkerådet arbeider med et rundskriv om saken.

For å bistå med hjelp og tips vil Agrando en periode fremover ha en egen spalte om GDPR på våre nettsider. Spalten finner du her

Vi henviser også til presentasjonen om GDPR som ble brukt på LabOradagene, den gir nyttig informasjon. Last ned her …

Nyttig informasjon finner du også i vår nyhets-epost av 14.05.2018 som du kan lese her.

 
Endring på automatisk svar-eposter i påmeldingsmodulene

Som en følge av nye personvernforskrifter er svar e-posten ved påmeldinger endret. Her har tidligere den som meldte seg på (og menigheten) fått en e-post med fullstendig informasjon om påmeldingen. Siden e-post ikke er sikker kommunikasjon sendes ikke slik e-post lenger. I stedet sendes en automatisk bekreftelse av påmeldingen som ikke inneholder sensitiv informasjon.

Eksempel ved påmelding til konfirmasjon:

Emne: Takk for din påmelding
Tekst:
Din påmelding er mottatt av menigheten

Vennlig hilsen
Stornes menighet

Dette er en automatisk e-post generert av Agrandos systemer, og kan ikke svares på. Ta kontakt med Stornes menighet for eventuelle spørsmål.

 

Nye apper kommer!

Gled dere til høsten! Da kommer en helt ny versjon av Medarbeiderer-appen. Planen var å slippe den før sommeren, men det rakk vi altså ikke.
I tillegg kommer vår helt nye frivillighetsapp. Et antall fellesråd er med som piloter på dette prosjektet. Den kommer til å gjøre planlegging og administrasjon av frivillige gudstjenestemedarbeidere til en drøm! Vi kan røpe at appen får navnet Credo …

Og så ble «I kirken» appen oppdatert 20.06.2018 (Småskjerm i Verksted). Nye ting er:
- Innhold kan også zoomes på Android-telefoner
- Når det bare er EN tilgjengelig gudstjeneste publisert (som det jo som oftest er!) går appen automatisk forbi startsiden og rett til innholds-siden.


God sommer!
 


Del denne artikkel på e-post