Utfyllende informasjon om ny og sikker pålogging
 

Vi har fått flere spørsmål ang. den nye 2-faktor påloggingen på våre systemer (Medarbeideren, TID og nettsider) og kommer derfor med noe mer utfyllende informasjon her.

#1
Kode via SMS vil stadig være en mulighet ved pålogging. Men sikkerheten er lavere enn ved bruk av autentiserings app.

#2
Når vi går over til pålogging v.h.a. autentiserings-apper, er dette for å ytterligere øke sikkerhetsnivået i våre systemer. Dette er i tråd med gjeldende anbefalinger for sikker pålogging (GDPR).

#3
Vi har ikke vært tydelige nok i tidligere informasjon om alternative pålogginger.
De ulike alternativene som vi tilbyr nå er:

- Kode via autentiserings app
Klikk her for å lese info som har blitt sendt ut om dette
 For enklest oppsett her anbefaler vi å bruke nettleseren Chrome.

- Kode mottatt via SMS
 Du mottar som i dag koder via SMS

- Bruke påloggingen fra driftsplattform (gjelder for kunder på Agrando Drift, Kirkepartner og Kirkedata)
Når du er innlogget på driftsplattformen trenger du ikke bruke verken SMS eller autentiserings-app ved pålogging. Du klikker bare klikker på knappen for Agrando Drift/Kirkepartner/Kirkedata og vil da komme rett inn i programmet (se bildet under) (første gangen legger du inn ditt brukernavn og passord)- Bruk ID-porten
 Dersom du kjører Medarbeideren/TID i nettleser kan du velge å bruke ID-porten ( se bildet over) til pålogging i våre systemer. Da kommer du til dette skjermbildet.
 

Her velger du å logge på med den autentiseringen du vanligvis bruker ved pålogging til Altinn og nettbank (for eksempel Commfides)


Del denne artikkel på e-post