Nyhetsbrev - oktober
 

Nyhetsbrevet for oktober inneholder informasjon om:

- LabOra TID for fellesråd
- Databehandleravtale
- Tips for Medarbeideren/Gudstjenesteplanleggeren

 

LabOra TID for fellesråd

TID for fellesråd er i skuddet om dagen. Alle prester i Norge har allerede tatt i bruk TID fra 1.1.2017. Etter at Agrando lanserte TID for fellesråd, nærmer det seg nå 1000 fellesråds-ansatte som bruker TID.
LabOra TID tilbyr en brukervennlig og oversiktlig løsning for planlegging av arbeidstid basert på stillingsstørrelse og stillingstype:

•Tilrettelagt for enkel registrering/rapportering av gjennomført arbeidstid
•Søke om permisjon, ferie og fravær
•Melde fra om sykefravær
•Den enkelte ansatte har løpende oversikt over egen tidssaldo
•Leder/overordnet har løpende oversikt over ansattes tidssaldo
•Integrert med Medarbeideren
•Nettbasert
•Egen TID-app for inn/ut-stempling


Vil dere i gang med TID fra 1.1.2019, haster det å bestille! Ta kontakt om du ønsker tilbud eller mer informasjon …
 


Databehandleravtale

Som brukere av Agrandos systemer der det behandles personinformasjon (Behandlingsansvarlige), er dere som kunder pålagt å ha databehandleravtale med oss som leverandør (Databehandler). Dette haster det å få på plass. Som oftest er det kirkeverge eller IKT-ansvarlig som er rette vedkommende til å ordne dette.

Agrando tilbyr en mal for databehandleravtale som kan brukes: Last ned her …
Malen baserer seg i all hovedsak på utkast utarbeidet av Kirkerådet. Signer avtalen og send til post@agrando.no. Vi kontrasignerer, og returnerer til avsender fortløpende.
 


Tips for Medarbeideren/Gudstjenesteplanleggeren

To nyttige tips for Medarbeideren/Gudstjenesteplanleggeren på tampen: Bruk av STATUS kan i noen situasjoner være svært nyttig.

 #1 Status og varmestyring
 Avtaler i Medarbeideren/Gudstjenesteplanleggeren med status «Under planlegging» eller «Foreløpig» vil ikke trigge varme der Medarbeideren er integrert med varmestyringssystemer. Dette er f.eks. svært nyttig når en planlegger MULIGE tidspunkt for vigsel. Disse tidspunktene skal jo kirkebygget helst ikke varmes uten at det faktisk skal være en vigsel. Sett status til «Bekreftet» når en vigsel er bekreftet/endelig bestemt, og varmen slås på som den skal.

 #2 Status og internett-rapporten
 Mange har etter hvert oppdaget «Internett-rapporten» i Gudstjenesteplanleggeren. Denne er glimrende for å bli kvitt alle forskjellige versjoner av Excel-ark som sendes til frivillige gudstjeneste-medarbeidere.
Se dokumentasjon side 23 om du ikke har oppdaget den …

Nytt nå i høst er at Internett-rapporten ikke viser avtaler som har status «Under planlegging» eller «Foreløpig». Det kan f.eks. være svært nyttig mens det arbeides med foreløpig plan for gudstjenester 2019. Planlagte gudstjenester vises ikke på internett-rapporten før status er satt til «Bekreftet».
  


Del denne artikkel på e-post