Varmestyring gjennom Medarbeideren
 

"Betydelige innsparinger for fellesrådet når gode energistyringssystemer for kirkebygg og Medarbeideren integreres."
 
 Tønsberg kirkelige fellesråd, kirkeverge Carsten Furuseth


Nå i oktober pågår installasjon av klima- og energistyringssystemet CCKyrka i Husøy og Solvang kirker.Ressursøkonomisk styring av kirkebygg blir stadig viktigere for mange fellesråd. Ved å investere i energistyringssystemer som automatisk styres gjennom Medarbeideren har Tønsberg kirkelige fellesråd oppnådd å spare både arbeidstid, penger og miljø. 
  
 
Tønsberg kirkelige fellesråd består av 4 menigheter og har totalt 9 kirker. Nå i oktober pågår installasjon av klima- og energistyringssystemet CCKyrka i Husøy og Solvang kirker. Men energistyringssystemer er ikke noe nytt for Tønsberg kirkelige fellesråd. Allerede i 2013 installerte en styringssystemet eFlex i Sem kirke. Sem kirke er en vernet middelalderkirke fra 1100-tallet, og hadde i 2013 utfordringer med for tørt inneklima og høyt energiforbruk. «Energistyringssystemet senker temperaturen mellom aktivitetene i kirken, noe som gjør at den relative fuktigheten går opp samtidig som energiforbruket reduseres», sier kirkevergen i Tønsberg. 
 

 

Sem kirke (til venstre) er en vernet middelalderkirke fra 1100-tallet, og hadde i 2013 utfordringer med for tørt inneklima og høyt energiforbruk. Både Sem kirke og Vallø kirke (til høyre) styres nå av eFlex-systemt fra Jeff integrert med kalenderen i Medarbeideren.
 


Å spare energi ved å senke temperaturen er ikke noe nytt, det har lenge vært en viktig del av kirketjenernes  rolle i miljø- og kostnadsbevisste fellesråd. Utfordringen er å gjøre dette effektivt når organisasjoner endres, personal roteres mellom bygg og driften blir mer og mer sentralisert.

«Det var dette vi så da vi i 2015 besluttet at alle våre kirker skulle ha energistyringssystem», fortsetter Carsten. «I fellesrådet hadde vi aktivt arbeidet med å regulere temperaturen manuelt før alle gudstjenester o.l., men det ble en umulig oppgave når driften ble sentralisert. Vi så da et behov for fjernstyring av kirkene for å kunne overvåke klimaet og opprettholde/forbedre økonomisk drift. Integrasjonen med Medarbeideren er en svært viktig del av helhetsløsningen som sparer masse tid for administrasjonen og forenkler hverdagen betraktelig for våre medarbeidere.»


Det er selskapet JEFF Electronics (www.jeff.se) som leverer energistyringssystemene eFlex og CCKyrka. Begge systemene er integrert med Medarbeideren, og er i bruk i over 550 kirker i Norge og Sverige. 

«Vi er veldig glade for hvordan vi er blitt anerkjent i Norge» sier daglig leder Jon Ellmark. «Klimastyring i kulturbygg er vårt største forretningsområde, og vi har kontinuerlig utviklet vårt eget energistyringssystem CCKyrka siden 2008.  
 
Utfordringene i Norge og Sverige er svært like, og vi ser at vi kan bidra med viktig kunnskap. Kanskje fremfor alt når det gjelder kontroll med fuktighet. Kirkene i Norge har ofte problemer med for tørt inneklima der redusert grunntemperatur er mer skånsomt. I sammenheng med klimaendringer og mer fuktig klima ser en også at kirker som aldri har hatt problemer med fuktighet tidligere, nå er i risikosonen, og da er logging og kontroll av inneklimaet av uvurderlig betydning. Dette er utfordringer vi brenner for, og vi er stolt av å kunne bidra med et produkt som hjelper menighetene å ta vare på vår kulturarv, og samtidig spare penger og redusere stress for sine ansatte.»
 


Kirkeverge Carsten Furuseth er godt fornøyd med samarbeidet med JEFF Electronics. «Vi er trygge på JEFF Electronics som leverandør. I den tiden vi har samarbeidet har vi erfart deres dyktighet med energistyring av kulturbygg, og en kunnskapsrik og raskt responderende kundestøtte. Valget av CCKyrka for Husøy og Solvang kirker var enkelt. CCKyrka er forberedt på de økende utfordringer vi har med fuktig klima. Med de mange muligheter som finnes i tillegg for klokkeringing, låskontroll o.s.v. så gir CCKyrka oss et godt verktøy for videre utvikling av effektiv drift.»

  

Agrando AS og Jeff AB har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for kirkemarkedet i Norge og Sverige. Sammen har vi også bidratt til å utvikle en nordisk standard for integrasjon mellom kalendersystemer og energistyringssystemer som benyttes av mange leverandører. I denne standarden ligger det også muligheter for videreutvikling av integrasjon med Medarbeideren (styring av lys, klokkeringing, låskontroll o.s.v.). Nyttige og spennende ting vil dukke opp på dette området.
 

 


Del denne artikkel på e-post