Nyhetsbrev november
 

Nyhetsbrevet for november inneholder informasjon om:

- Påmeldingsmoduler på nettsidene er oppdatert
- Hemmeligheten "Annne innlogging"
- Ikke glem databehandleravtale

 

Påmeldingsmoduler på nettsidene er oppdatertOppdateringen gjelder endring i svar-eposten som kan sendes som bekreftelse når noen melder seg på via generell eller konfirmantpåmelding. I sommer justerte vi svar-eposten til å innehold kun informasjon som skulle være i tråd med GDPR og personvernforskriftene. Det betyr at ingen informasjon fra selve påmeldings-skjemaet blir sendt som innhold i e-post til den som melder seg på, da e-post ikke anses som sikker kommunikasjon.
 Vi har justert dette nå, slik at menigheten selv kan skrive innhold i svar-eposten som sendes fra påmeldingsmodulene. Muligheten for tilleggsinformasjon i en slik svar-post har i mange situasjoner stor verdi. Vi oppfordrer til at en er seg bevisst å ikke utforme svar-eposten i strid med gjeldende personvern.
 
 

Hemmeligheten "Annen innlogging"

Vi har ikke vært flinke nok til å informere om den superenkle muligheten for innlogging som finnes om du bruker våre systemer på en av disse driftsplattformene:
 - Agrando Drift
 - Kirkepartner
 - Kirkedata
 
 Da trenger du ikke bruke hverken app eller SMS for å logge på!
 
 Påloggingsvinduet ser slik ut:
 

 Hemmeligheten ligger bak de respektive knapper.
 Første gangen må du taste inn brukernavn og passord. I fortsettelsen trenger du ikke skrive hverken brukernavn eller passord eller motta koder på noe som helst.
 Enklere kan det ikke bli!
 
 Følgende systemer støtter dette pr. dags dato:
 - Medarbeideren
 - LabOra TID
 - LabOra Verksted
 - LabOra Portal
 
ID-porten
Noen ord om ID-porten spesielt. Dette valget for innlogging finnes også. Via dette valget kan du som ikke kan/ønsker å bruke mobil ved pålogging f.eks. bruke COMMFIDES med USB-pinne eller smartkort.
 
Vi minner igjen om at fra 1. januar 2019 vil en bli belastet SMS-trafikk brukt til pålogging. Vi anbefaler derfor alle som stadig bruker SMS ved pålogging til å bruke pålogging som beskrevet ovenfor (om en er på en av disse driftsplattformene) – eller å komme over til pålogging ved hjelp av autentiserings-app.
 
For hjelp til oppsett av autentiserings-app - klikk her ...

 


Ikke glem databehandleravtale

Som brukere av Agrandos systemer der det behandles personinformasjon (Behandlingsansvarlige), er dere som kunder pålagt å ha databehandleravtale med oss som leverandør (Databehandler).
Som oftest er det kirkeverge eller IKT-ansvarlig som er rette vedkommende til å ordne dette.
 
Agrando tilbyr en mal for databehandleravtale som kan brukes: Last ned her …
 
Malen baserer seg i all hovedsak på utkast utarbeidet av Kirkerådet.
Signer avtalen og send til post@agrando.no. Vi kontrasignerer, og returnerer til avsender fortløpende.
 
 


Del denne artikkel på e-post