Oppdaterte og nye gudstjenesteordninger i LabOra Verksted - gudstjeneste
 

 LabOra Verksted - Gudstjeneste er oppdatert med hensyn til de siste endringer i vår kirkes gudstjenesteordninger.

<p>Følgende ordninger er oppdatert/nye:</p>

<ul>
 <li>Hovedgudstjeneste med dåp (oppdatert i Verksted)</li>
 <li>Dåp i egen gudstjeneste (oppdatert i Verksted)</li>
 <li>Vigsel 2017 (ny i Verksted)</li>
 <li>Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 (ny i Verksted)</li>
 <li>Nattverdordning for særlige anledninger (ny i Verksted)</li>
 <li>Velsignelse av hus og hjem (ny i Verksted)</li>
</ul>

<p>Ordningene finnes&nbsp;både på bokmål og nynorsk.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Tips for å oppdatere egne brukermaler med dåp</strong></p>

<p>Mange har laget egne gudstjenesteordninger med dåp i LabOra Verksted. Her er et tips til hvordan du effektivt kan oppdatere dem uten å måtte lage dem på nytt (Vi anbefaler å ta en sikkerhetskopi først!):</p>

<ul>
 <li>Åpne gudstjenesteORDNINGEN i LabOra Verksted</li>
 <li>Slett hovedgren DÅP</li>
 <li>På det leddet som er siste ledd før dåp: Klikk knapp &quot;Hent ledd&quot;, velg DÅP og klikk &quot;Sett inn&quot;. Dette fører til at ledd DÅP i henhold til ny ordning settes inn.</li>
 <li>Dersom hovedgrenen DÅP nå kommer på feil nivå i ordningen: Dra den til riktig plass i hierarkiet i navigeringspanelet til venstre.</li>
 <li>Lukk gudstjenesteordningen (den lagres automatisk)</li>
 <li>Når du nå lager nye gudstjenester med denne ordningen vil ordning for dåp være i henhold til ny ordning.</li>
</ul>
 


Del denne artikkel på e-post