Tips for å oppdatere egne brukermaler med dåp
 

Mange har laget egne gudstjenesteordninger med dåp i LabOra Verksted. Her er et tips til hvordan du effektivt kan oppdatere dem uten å måtte lage dem på nytt (Vi anbefaler å ta en sikkerhetskopi først!):

  • Åpne gudstjenesteORDNINGEN i LabOra Verksted
  • Slett hovedgren DÅP
  • På det leddet som er siste ledd før dåp: Klikk knapp "Hent ledd", velg DÅP og klikk "Sett inn". Dette fører til at ledd DÅP i henhold til ny ordning settes inn.
  • Dersom hovedgrenen DÅP nå kommer på feil nivå i ordningen: Dra den til riktig plass i hierarkiet i navigeringspanelet til venstre.
  • Lukk gudstjenesteordningen (den lagres automatisk)

Når du nå lager nye gudstjenester med denne ordningen vil ordning for dåp være i henhold til ny ordning.

  • Åpne gudstjenesteORDNINGEN i LabOra Verksted
  • Slett hovedgren DÅP
  • På det leddet som er siste ledd før dåp: Klikk knapp "Hent ledd", velg DÅP og klikk "Sett inn". Dette fører til at ledd DÅP i henhold til ny ordning settes inn.
  • Dersom hovedgrenen DÅP nå kommer på feil nivå i ordningen: Dra den til riktig plass i hierarkiet i navigeringspanelet til venstre.
  • Lukk gudstjenesteordningen (den lagres automatisk)

Når du nå lager nye gudstjenester med denne ordningen vil ordning for dåp være i henhold til ny ordning.


Del denne artikkel på e-post