Nyhetsbrev februar 2018
 

Nyhetsbrev februar 2018 innholder følgende informasjon:

 • Agrando - totalleverandør til menigheter og fellesråd
 • Kirkens egne...
 • Nye personvern-forskrifter
 • Agrando Drift - alt på ett sted
 • Saksbehandling gjort enkelt...
 • LabOra TID for fellesråd

 

Agrando – totalleverandør til menigheter og fellesråd

2018 er over oss! Vi håper dere har fått en god start på det nye året. Allerede nå ser vi at 2018 kommer til å bli et spennende år med mange nyheter og noen utfordringer.
Vi ser frem til å samarbeide med våre kunder og jobbe for best mulige løsninger for dere også denne våren.

Kirkens egne …

Ingen leverer datatjenester til så mange menigheter og fellesråd som Agrando. Siden 1995 har vi steg for steg utviklet robuste løsninger:

 • Medarbeideren
 • LabOra TID
 • LabOra Portal (nettsider med påmeldingsmoduler inkludert betalingstjenester)
 • Agrando Drift
 • LabOra Gudstjeneste
 • LabOra Saksbehandler inkludert godkjent Noark5-arkiv
 • LabOra Menighet

 
Noen tall fra 2017:

 • ca. 35 000 gudstjenester ble planlagt i våre systemer
 • ca. 20 000 konfirmanter ble påmeldt via våre påmeldings-løsninger
 • ca 15 000 meldte seg til dåp via våre påmeldings-løsninger
 • ca. 700 000 avtaler ble laget i Medarbeideren

 
Hele tiden har vi forsøkt å lytte til dere som bruker våre systemer. Dere vet hvor skoen trykker. Dere står midt i det hver eneste dag og er avhengig av verktøy som fungerer. Nesten alle gode idéer til videreutvikling kommer fra dere. Med stolthet tør vi derfor kalle våre systemer Kirkens egne.
Flere nyheter kommer også i løpet av 2018 – følg med!
 

Nye personvern-forskrifter

Mange av dere er kjent med at nye forskrifter for personvern er underveis (GDPR). Det er også en sak som blir krevende for Agrando i 2018. Dere som brukere skal være trygge på at de systemer Agrando leverer er i samsvar med gjeldende regelverk. De nye forskriftene berører i ulik grad våre forskjellige systemer. I særlig grad handler det om LabOra Menighet – og i noen grad om Medarbeideren.
Mer informasjon om dette vil komme i løpet av våren 2018.

Vi er tilstede på IKT-dagen 2018 (Gardermoen 6. februar) – og har der et eget seminar som berører dette temaet. Selvsagt blir også de nye personvern-forskriftene et tema på LabOra-dagene i mai/juni.
Informasjon om steder/datoer for disse kommer snart.

 


Agrando Drift – alt på ett sted

Visste du at Agrando også leverer drift og kontorstøtte til svært gunstige priser?
På den måten kan våre kunder få samlet det meste av sine IKT-tjenester hos én og samme leverandør.
Les mer om dette her
 
Steinkjer kirkelige fellesråd har nettopp tatt i bruk vår driftsløsning. Og gav oss denne tilbakemeldingen:

"Da har alle brukere her i Steinkjer logget seg på driftsløsningen til Agrando og er strålende fornøyde. De av våre brukere som har minst IT-kompetanse, ser også ut til å finne seg godt til rette. Faktisk fikk jeg i dag melding fra en av disse om at «nå finner jeg jo faktisk frem i datasystemet». Så dette har gått veldig bra."


Per Ivar Nicolaisen - Steinkjer kirkelige fellesråd

 
Elverum kirkelige fellesråd tok i bruk driftsløsningen en stund før jul.

«Vi er veldig fornøyd med den nye driftsløsningen.  Overgangen var nærmest helt uten problemer.  Bare noe ubetydelig smårusk, og det fungerer bra med printer også.  Mangler bare å få i gang kodebrikkene, men det løser vi.  Og hastigheten på nettverket er som natt og dag 😊»

Ann Kristin Sagen Myrer - Kontorleder – Elverum kirkelige fellesråd

 
 

Inkludert i vår driftsløsning er LabOra Saksbehandler med Noark5-godkjent arkiv.


Saksbehandling gjort enkelt …


LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i fellesråd og menigheter.

Saksbehandleren er spesialtilpasset kirkens behov og forenkler og understøtter arbeidet opp mot råd og utvalg. Alle ansatte vil ha bruk av verktøyet til registrering av ut/inngående post, journalføring, arkivering, møteplanlegging og forberedelse av saker til utvalg/råd.
 

Noark5-godkjent arkiv inkludert …

 

LabOra Saksbehandler leveres med Noark5-godkjent arkiv fra Documaster inkludert. Alle som har brukt LabOra Saksbehandler får på denne måten all historikk de har i LabOra Sakbehandler med seg over i det Noark-godkjente arkiv. Uten ekstra kostnad!
 
Ved å velge Agrando drift inkl. arkivløsning, får du levert både drift og programvare fra samme leverandør, og du forholder deg til ETT telefonnummer ved alle henvendelser. 

LabOra TID for fellesråd


Fellesrådet som arbeidsgiver er pålagt å kunne dokumentere planlagt arbeidstid og gjennomført arbeidstid for alle sine ansatte. Ved tilsyn krever også Arbeidstilsynet denne dokumentasjonen. LabOra TID for fellesråd løser utfordringen!

 • Samme programkonsept som TID for prester – fra 1.1.2017 standardverktøyet for alle prester i alle bispedømmer.
 • Unikt styringsverktøy for den som skal utøve arbeidsgiveransvar.
 • Hjelp for den ansatte til å ha oversikt over sin arbeidstid.
 • Integrert med Medarbeideren: Informasjon om planlagt arbeidstid deles med den øvrige stab.

Les mer om TID for fellesråd her


Del denne artikkel på e-post