Kirkens Nødhjelp og Agrando samarbeider om SMS-maler til årets Fasteaksjon
 

 

Nytt i Medarbeideren:
 

Kirkens Nødhjelp og Agrando samarbeider om SMS-maler til årets Fasteaksjon

 


Årets fasteaksjon nærmer seg (18-20. mars). Agrando har inngått et samarbeid med Kirkens Nødhjelp for å understøtte årets fasteaksjon «Ja, vi elsker dette vannet».
Helt konkret handler dette om at Kirkens Nødhjelp får mulighet til å publisere SMS-maler rett inn i SMS-vinduet i Medarbeideren. Gjennom fastetiden vil her bli tilgjengelige SMS-maler til bruk både mot konfirmantene, deres foresatte og eventuelt andre grupper i menigheten.

Aktuell bruk kan være:
•        SMS-er til foresatte når en trenger hjelp fra dem. Husk at en SMS kan inneholde en lenke til en nettside - f.eks. til en side med påmeldingsskjema der foresatte kan melde seg på som hjelpere.
•        Kirkens Nødhjelp vil gjøre tilgjengelig SMS-maler med lenker til filmer ++ som kan brukes mot konfirmantene og andre under forberedelse og gjennomføring av årets fasteaksjon.
•        Alle maler som Kirkens Nødhjelp gjør tilgjengelige kan selvsagt redigeres og tilpasses før SMS sendes.
 
Så enkelt er det:
1. Administrator i Medarbeideren må i Admin-modulen (Skiftenøkkelen i den svarte menyen til høyre) på flippen "Organisasjon" krysse av for valget "Maler fra Kirkens Nødhjelp" (husk å starte Medarbeideren på nytt.).


 
2. For alle brukerne i organisasjonen vil da tilgjengelige SMS-maler dukke opp i SMS-vinduet i Medarbeideren:


 
Mer informasjon om årets fasteaksjon finner du her: https://www.kirkensnodhjelp.no/

Lykke til med gjennomføringen i din menighet!Del denne artikkel på e-post