Nyhetsbrev mars 2018
 

Nyhetsbrev mars 2018 innholder bl.a. følgende informasjon:

 • LabOradagene 2018
 • Generell påmelding med betaling er klar
 • Konfirmantpåmelding
 • Nye personvernforskrifter - GDPR

 

Det er tid for nyhetsbrev fra Agrando.
 
Først denne gang: Agrando har lansert nye nettsider! Ta en kikk her
Sidene er et eksempel på hvordan neste generasjon av våre nettsider kan se ut også i menigheter/fellesråd. Informasjon om overgang til nye nettsider kommer etter påske.
 
Samarbeid med Kirkens Nødhjelp om SMS-maler til fasteaksjonen
Som tidligere informert om i egen nyhetsepost (20.2.2018), samarbeider Agrando i år med Kirkens Nødhjelp ved å tilby SMS-maler i Medarbeideren til bruk under årets fasteaksjon. Mer informasjon finnes her.

Agrando er glade for å på denne måten kunne bidra, og ønsker alle menigheter lykke til med årets fasteaksjon!


 
LabOradagene 2018
Datoer og steder for årets Laboradager blir som følgende:

 • Sandnes 29. mai
 • Oslo 6. juni
 • Trondheim 7. juni

 
Nærmere informasjon om program og påmelding kommer rett over påske. Det kan røpes allerede nå at noen av fokuspunktene blir:

 • TID for fellesråd
 • Nye personvernforskrifter
 • Ny generasjon nettsider

 
Generell påmelding med betaling er klar!

Endelig er den her! Nå kan også den generelle påmeldingsmodulen brukes integrert med betaling (Visa/Master). Mange har ventet på den.
Har dere allerede etablert betalingstjeneste knyttet til konfirmantpåmelding, er nødvendig avtaleverk på plass. Da er det bare å sette opp modulen knyttet til en påmelding.
Klikk her for mer informasjon våre betalingsløsninger

Brukerveiledning er underveis – den blir lagt ut under "Dokumentasjon" på våre nettsider i løpet av noen dager.
 
Prisen er som før:

 • 2 timer faktureres for første-gangs igangkjøring (nødvendig avtaleverk osv.)
 • Ingen løpende abonnentkostnader
 • 3,5% på hver transaksjon dekker ALLE kostnader

 
Vi kan også informere om at betalingstjenesten er på vei til å få støtte for Vipps. For denne arbeider vi med å få kostnaden så lav som mulig. Slik det ser ut nå, vil betaling med støtte for Vipps ha en løpende månedspris. Informasjon kommer så snart det er klart.

Bestill ...

Konfirmantpåmelding

Etter påske nærmer det seg med raske skritt påmelding for neste års konfirmanter. Påmelding med integrert betaling er svært forenklende for hele prosessen.

Vi minner om at etablering av selve tjenesten (første gangs etablering) kan ta noe tid som skyldes forhold vi ikke har kontroll over. Anbefaler derfor alle som ønsker å bruke betalingstjenesten knyttet til påmeldingen om å ta kontakt snarest.
Dokumentasjonen på våre nettsider gir en god beskrivelse av hvordan modulen settes opp. Agrando fakturerer 1 time (kr. 1.250,-) dersom vi skal gjøre jobben for dere med å sette opp påmeldingsmodulen.

Her kan du lese mer om dette
 «Gamle» Medarbeideren og «gamle» påmeldingsmoduler

Noen er så glade i «gamle» BLÅ Medarbeideren at de ikke greier å slutte å bruke den! Knyttet til sikkerhet og de nye personvernforskriftene vil «gamle» Medarbeideren bli stengt ganske snart (målsetning er før sommeren). Så nå gjelder det å komme seg over på den GRØNNE Medarbeideren!

I tillegg: De «gamle» modulene for generell / konfirmantpåmelding er ikke sikre nok. Vi kommer i løpet av de neste månedene til å fjerne disse fra de nettsidene der de er i bruk. Dokumentasjon til de nye sikre modulene ligger på våre nettsider. Dokumentasjonen beskriver også hvordan de nye modulene settes inn på nettsiden.
Agrando fakturerer 1 time (kr. 1.250,-) dersom vi skal gjøre jobben for dere med å sette opp påmeldingsmodulene.

Ta kontakt med vår support om du har spørsmål knyttet til dette.
 

Nye personvernforskrifter – GDPR

Som følge av nytt EU-direktiv om personvern, blir det også i Norge ny lovgivning i løpet av 2018. Her finner du en informasjonsside hos Datatilsynet om saken 
 
Dette er et varmt tema om dagen. Noen ganger går det vel varmt. Et par refleksjoner:

 • De nye personvernforskriftene er ytterst positive og nødvendige. Mange aktører er ute etter å misbruke våre «digitale avtrykk».
 • Personvernforskriftene er på ingen måte ute etter å gjøre det vanskeligere (for ikke å si umulig) å drive normalt menighetsarbeid. Det finnes også i EU-direktivet formuleringer som spesifikt hensyntar dette.

 
I Agrando arbeider vi i denne sammenheng akkurat nå spesielt med:

 • 2-faktor pålogging (sikrere pålogging).
 • Retten til å bli glemt. Det er et krav i de nye personvernforskriftene at en person kan be om å bli slettet fra alle systemer.
 • Sikrere nettsider (DotNetNuke 9).
 • Ny versjon av LabOra Menighet.

 
Det er p.t. noe usikkerhet omkring når norsk regelverk er på plass. Det finnes informasjon om dette her 
 
Uansett er det for Agrando en forutsetning at våre løsninger skal være i samsvar med gjeldende regelverk.
 
 


Del denne artikkel på e-post