Medarbeideren
 

Informasjonsbase som gir deg full oversikt!

Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. 


Del denne artikkel på e-post