Nyhetsbrev - februar 2017
 

Nyhetsbrev februar 2017 innholder følgende informasjon:

 • LabOradager 2017
 • Driftsløsning og Noark5.4 - godkjent arkiv
 • LabOra TID for fellesråd
 • LabOra Gudstjenesteplanlegger - "gamle" LabOra Gudstjeneste
 • Nytt medlemsregister for DELF og - andre frikirker
   

Klikk her for å lese nyhetsbrevet ...

 

 

LabOradager 2017

Selvsagt blir det LabOradager også i 2017! Datoer og steder er klare:

 • 7. juni - Sola
 • 8. juni - Oslo (Olavsgaarden)
 • 15. juni - Bergen

Mer informasjon om disse dagene kommer. Kryss av i kalenderen allerede nå!
 
Driftsløsning og Noark5.4 - godkjent arkiv
 

Mange fellesråd lever i en hverdag der en strever med å ha et ordentlig og godkjent arkiv på plass. Nå tilbyr Agrando fullverdig Noark5.4-godkjent arkiv som en del av vår driftsløsning.
Dersom dere samler driften i Agrandos driftsløsning får dere samtidig på plass godkjent arkiv.
Til en pris på kun kr. 599 pr. måned pr. bruker.
Du får da ett kontakt-punkt for all kundestøtte både vedrørende drift og fagapplikasjoner. Og selvsagt er sikkerhet og backup-rutiner grundig ivaretatt.

Ta kontakt for informasjon og tilbud ...

TID for fellesråd
 

Som arbeidsgiver er en pålagt å kunne dokumentere planlagt arbeidstid og gjennomført arbeidstid for alle sine ansatte. TID for fellesråd løser utfordringen!

 • Samme program-konsept som TID for prester – fra 1.1.2017 standardverktøyet i alle bispedømmer for prestenes planlegging og rapportering av arbeidstid.
 • Integrert med Medarbeideren: Informasjon om planlagt arbeidstid deles med den øvrige stab.

Ta kontakt på e-post support@agrando.no for informasjon og tilbud

 Velkommen til Bodø!


Bodø kirkelige fellesråd har valgt Agrando som leverandør av kirkelige fagsystemer.

Kirkeverge Tom Solli sier det har vært en grundig prosess i forkant av dette. Viktig for den endelige beslutning var tilbakemeldingen fra andre kirkeverger om Agrandos produkter og kundeoppfølging.
«Jeg har ikke hørt ett negativt ord om Agrando i denne prosessen», sier Tom Solli.
Agrando takker for tilliten.

Igangkjøring og opplæring skal skje i løpet av mars måned.
 

 

 

LabOra Gudstjenesteplanlegger – «gamle» LabOra Gudstjeneste
 

LabOra Gudstjenesteplanlegger (modul i Medarbeideren) er flittig i bruk.
Nærmere 1500 brukere er nå i gang. Ca. 25000 gudstjenester er allerede planlagt i Gudstjenesteplanleggeren rundt omkring i Norges kirker i 2017!

Det er stadig noen menigheter/fellesråd som ikke har gått over til LabOra Gudstjenesteplanlegger. Nå begynner det å haste å komme seg over. Det er ikke mulig å planlegge for 2018 i gamle LabOra Gudstjeneste. Det er ingen lisenskostnader forbundet med overgang til LabOra Gudstjenesteplanlegger.

Informasjon om nye LabOra Gudstjeneste ...

Gi beskjed om overgang til LabOra Gudstjenesteplanlegger ...
 
 

Nytt medlemsregister for DELF – og andre frikirker

 

Agrando har i mange år levert medlemsregister til Den evangelisk lutherske frikirke som eget tillegg i Medarbeideren. Nå er ny generasjon lansert som egen modul i Medarbeideren. Samtidig er vi nå i stand til å levere fullverdig medlemsregister-løsning til andre frikirker til helt andre priser enn før.

Ta kontakt for nærmere informasjon - support@agrando.no .

 


Medarbeideren

Vi oppfordrer alle som ikke har tatt i bruk nye Medarbeideren til å raskest mulig komme i gang!
Agrando planlegger nedstenging av gamle Medarbeideren.

Ta kontakt med support på e-post support@agrando.no for hjelp til overgangen ...

 

 


Del denne artikkel på e-post