GDPR - nye personvernforskrifter

Nye personvernforskrifter blir innført i Norge i løpet av sommeren/tidlig høst 2018. Vi får svært mange spørsmål knyttet til dette. Mange lurer på hvilke konsekvenser dette vil få for arbeidet som drives i de lokale menigheter. Og det er ikke like enkelt å orientere seg i den flommen av informasjon som møter oss fra flere hold.

Ikke velg samtykke som behandlingsgrunnlag!
Agrando forstår den nye forskriften slik at menigheter/fellesråd stadig kan gjøre det meste av det en har gjort før - slik en har gjort det før. De nye personvernforskriftene vanskeliggjør ikke normal kirkelig virksomhet - det er ikke forskriftens intensjon.
Viktig er det å merke seg at for alt normalt menighetsarbeid bør en absolutt ikke velge samtykke som behandlingsgrunnlag. En bør i stedet lene seg mot "berettigede interesser" som behandlingsgrunnlag.

På denne informasjonssiden vil du finne artikler til hjelp for forståelse og praktisering av personvernforskriftene i en travel hverdag i menigheter/fellesråd.

Agrando gjør oppmerksom på at vår rådgivning omkring GDPR kun er rådgivning. Det er menigheten/fellesrådet selv som er ansvarlig for å behandle personinformasjon på lovlig vis.