Kursevaluering
 • Vi ønsker å få tilbakemeldinger fra våre kursdeltagere for stadig å kunne videreutvikle våre kurs. 
  Vi ber deg derfor være vennlig å fylle ut dette skjemaet så godt du kan.

 • - -
 • 1 2 3 4 5 6 Ikke aktuelt
  Presentasjonsformen
  Lokalene/kursrommet:
  Webkurs: (Det praktiske rundt kurset)
  Kursleders evne til å formidle stoffet:
  Tok kursleder hensyn til hver enkelt deltager?
  Svarte kurset til dine forventninger?