Agrando inviterer til LabOradager 2018

LabOradagene 2018 har et variert program som skulle ha noe for enhver smak. For åttende gang inviterer Agrando til slike fagdager der du får mulighet til å bli bedre kjent med våre løsninger, treffe andre som bruker programmene og bli oppdatert om videre utviklingsplaner fra Agrando.

Årets LabOradager blir på følgende steder:

Stavanger (Quality Airport Hotel Stavanger)  – 29. mai

Oslo (Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm ) – 6. juni

Trondheim (Thon Hotel Prinsen) - 7. juni

Se under for detaljert program og påmelding

  Kl. 09:00 - 09:30       
 
Registrering
  Kl. 09:30 - 10:30    Velkommen
 - Plenumsamling med fokus på Agrandos planer og presentasjon av nye produkter
 
  Kl. 10:30 - 10:45    Pause
 
  Kl. 10:45 - 11:30    Workshop - 1
 Alt. A - Medarbeideren for nybegynnere
 Alt. B - GDPR - nye personvernforskrifter
 
  Kl. 11:30 - 12:30   
 
 Lunsj
  Kl. 12:30 - 13:15  

Workshop - 2
 Alt. A - Påmeldingsmoduler på nettsidene
 Alt. B - TID for fellesråd
 Alt. C - LabOra Gudstjenesteplanlegger

  Kl. 13:15 - 13:25    Pause
 
  Kl. 13:25 - 14:10   

Workshop - 3
 Alt. A - Påmelding - betaling til Medarbeideren
 Alt. B - Agrando Drift og LabOra Saksbehandler med Noark5.4-arkiv
 Alt. C - Nettsider 1

  Kl. 14:10 - 14:25   Pause
 
  Kl. 14:25 - 15:10  

Workshop - 4
 Alt. A - Dåps- og vigselspåmelding
 Alt. B - Avtaleverk og timeføring for FR-ansatte ved seniorrådgiver/advokatfullmektig Marianne Liaklev i KA
 Alt. C - Nettsider 2

Medarbeideren er vårt mest brukte program med flere tusen aktive brukere hver dag.

Programmet har mange funksjoner og muligheter som kan hjelpe deg i det daglig arbeidet i menigheten.

I denne workshopen vil det bli gitt en grunnleggende innføring i bruk av Medarbeideren og hoveddelene i programmet.
Det blir også gitt noen tips og triks for å utnytte mulighetene best mulig.

Passer for:  Alle som er ny brukere i Medarbeideren eller som vurdere å ta det i bruk.

 

Informasjon om de nye personvernforskriftene og implementering i Agrando sine systemer.
Best practice i kirkehverdagen.
 
Passer for:
Alle som arbeider i kirken.

 

Oppsett og bruk av påmeldingskjema på nettsidene:
- konfirmantpåmelding
- påmelding til andre aktiviteter

Fokus i denne workshopen er nettsidedelen av påmeldinger.

Passer for: Alle som har ansvar for påmeldinger til aktiviteter i fellesråd/menighet.

Presentasjon av hovedfunksjonene i TID.
Best practice og erfaringsdeling.

Passer for:
Kirkeverger, ass. kirkeverger og andre med personalansvar.

LabOra Gudstjenesteplanlegger ble lansert april 2016. Pr. nå er det nær 2000 brukere bare i Norge. På denne workshopen vil vi gjennomgå hele systemet:

Planlegging av ny halvårsplan
Arbeid med gudstjenesteplanen
Kobling mot påmeldingsmoduler for dåp
Ekstra markedsføring på hjemmesiden av gudstjenestene
Rapportering og analyse i Excel
Statistikk for gudstjenestene

Eget fokuspunkt på tilgang til gudstjenesteplanen gjennom den nye internettrapporten (for frivillige og andre interesserte)

Passer for:      Alle som arbeider med kalenderplanlegging av gudstjenester, og ansvarlige for den løpende bemanningsplanlegging og engasjering av frivillige

 

 

Bruk av betalingsløsningen (Visa/MasterCard) ved påmeldinger til Medarbeideren.
Oppsett av "Artikler"
Transaksjonsoversikten i Medarbeideren
Funksjonalitet i gruppevisningen: Status, purring m.m.
 
Fokus i denne workshopen er betalingsløsningen inne i Medarbeideren.
 
Passer for:      Alle som arbeider med påmeldinger (Generell påmelding og konfirmantpåmelding) via nettsidene.

I 2017 lanserte vi Agrandos driftsløsning - Agrando Drift - for å kunne tilby våre kunder et driftsmiljø for alle sine programmer.
Denne workshopen vil gi en visning av hvordan denne løsningen fungerer for våre kunder.

Som en del av driftsløsningen tilbyr vi også LabOra Saksbehandler koblet mot Noark5.4-arkiv.
I workshopen vil vi vise denne integrasjonen og arbeidsflyten knyttet til dette.

Passer for:      Alle som har arkivansvar og/eller driftsansvar

Nye nettsider fra Agrando.

Nye design med ferdige maler. Moderne design både i utforming, fonter og bildevisning.
Endringer i brukergrensesnitt.

Passer for: Nettsideansvarlige i fellesråd/menighet. (Administratorer)

Hvordan legge til rette for at publikum skal gjøre selvbetjening?
Hva forventes av organisasjonen?
Hva forventes av publikum (de som gjør henvendelsen)?
Hvordan håndtere henvendelsen på en god og sikker måte både for publikum og internt?

Passer for:      Alle som arbeider med kirkelige handlinger og er interessert i effektiv håndtering av disse
 

Forståelse av tariffavtale med henblikk på arbeidsplaner og timeføring i kirken. Ansvar for utarbeidelse av arbeidsplan (forholdet mellom arbeidstaker/arbeidsgiver). Spesielle utfordringer: Leir, delt dagsverk, røde dager, uttak av permisjon i timer eller dager.

Denne workshopen er det seniorrådgiver/advokatfullmektig Marianne Liaklev i KA som har.

Passer for:
Kirkeverger, ass. kirkeverger og andre med personalansvar.

 

Bilder på nettsidene
- valg av bilder
- format og størrelse
- bilder fra iPhone

Redigering av artikler

Deling av innhold på Facebook


Passer for: Alle som skal legge ut innhold på nettsidene.
 

Tid og sted

Stavanger - onsdag 29. mai - Quality Airport Hotel Stavanger

Oslo - onsdag 6. juni - Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm

Trondheim - torsdag 7. juni - Thon Hotel Prinsen


Pris
"Early Bird" pris ved påmelding før 4. mai- kr. 1 495,- pr. pers (inkl. lunsj)
Ved påmelding etter 4. mai. - kr. 1 745,- pr. pers (inkl. lunsj)

Påmelding
Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfristen er 25. mai