LabOradagene 2018 er nå over og vi takker alle deltakere for 3 fine og nyttige dager for oss.

I de fleste workshopene hadde vi en powerpoint-presentasjon som en tok utgangspunkt i.
Ved å klikke på de ulike workshopene i programmet under kan en laste ned disse presentasjonene.

    Velkommen - Plenumsamling med fokus på Agrandos planer og presentasjon av nye produkter
 
    Workshop - 1
 Alt. A - Medarbeideren for nybegynnere
 Alt. B - GDPR - nye personvernforskrifter
 
   

Workshop - 2
 Alt. A - Påmeldingsmoduler på nettsidene
 Alt. B - TID for fellesråd
 Alt. C - LabOra Gudstjenesteplanlegger

   

Workshop - 3
 Alt. A - Påmelding - betaling til Medarbeideren
 Alt. B - Agrando Drift og LabOra Saksbehandler med Noark5.4-arkiv
 Alt. C - Nettsider 1

   

Workshop - 4

Alt. A - Dåps- og vigselspåmelding
 Alt. B - Avtaleverk og timeføring for FR-ansatte ved seniorrådgiver/advokatfullmektig Marianne Liaklev i KA
 Alt. C - Nettsider 2