Planleggeren for alt som vedrører kirken/menigheten

Medarbeideren er programmet for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten/fellesrådet.

Hjemmeside til fellesråd og menigheter

Integrert med Medarbeideren. Avtaler vises på hjemmesiden. Vi kan bidra med bestilling av domene, og implementering av løsningen, kobling mellom kundens andre løsninger for effektiv publisering av informasjon. Dere kan benytte et eksisterende domene dersom dere har opprettet dette tidligere eller opprette et nytt domene.

LabOra gudstjenesteplanlegger

Planlegg gudstjenester for neste semester/halvår med noen få klikk Knytt personer og/eller grupper til funksjoner/roller i planen. Fantastisk elegant oversikt over manglende ressurser (personer til funksjoner)

Saksbehandling gjort enkelt

 • Arkivmodul med NOARK 5 godkjent arkiv
 • Epostmodul og saksbehandlingsmodul
 • Utvalgsbehandlingsmodul
 • Offentlig/Intern postjournal
 • Råd/Utvalgsmodul med adresseregister
 • Modul for tilgangsstyring til arkivdokumenter

Planlegging av den enkelte gudstjeneste og dens innhold

 • Planlegging av alt innhold
 • Bygg DIN lokale grunnordning for bruk i planleggingen
 • Integrasjon med Salmebok 2013 (tekst, lyd, notebilder)
 • Utskrifter for nesten alle behov
 • Produser svært gode presentasjoner
 • Tekstverkstedet ved Eyvind Skeie integrert i biblioteket

LabOra Drift

Agrando leverer nå også drift og kontorstøtteprogram. På den måten kan våre kunder få samlet det meste av sine IKT-tjenester hos en og samme leverandør. Agrando leverer allerede fagsystemer til nær 80% av norske menigheter og fellesråd. Mange kunder har over tid utfordret oss på å også ivareta behovet for driftstjenester.

 

        

Nytt kirkeår - og nye muligheter i gudstjenestearbeidet
Agrando lanserer Credo!


Credo er appen for frivillige og ansatte gudstjenestemedarbeidere.

- Gudstjenestemedarbeidere kan super-enkelt bytte tjenester seg imellom.
- Credo-brukere har tilgang til eget samtalerom knyttet til den enkelt gudstjeneste.

Mer informasjon finner du her …

 

 
0
0
0
0

Siste nytt

nov26 Agrando lanserer Credo

- app for frivillige og ansatte medarbeidere i gudstjenesten

nov14 Nyhetsbrev november

Nyhetsbrevet for november inneholder informasjon om:

- Påmeldingsmoduler på nettsidene er oppdatert
- Hemmeligheten "Annne innlogging"
- Ikke glem databehandleravtale

 

okt26 Varmestyring gjennom Medarbeideren

"Betydelige innsparinger for fellesrådet når gode energistyringssystemer for kirkebygg og Medarbeideren integreres."
 
 Tønsberg kirkelige fellesråd, kirkeverge Carsten Furuseth

okt23 Nyhetsbrev - oktober

Nyhetsbrevet for oktober inneholder informasjon om:

- LabOra TID for fellesråd
- Databehandleravtale
- Tips for Medarbeideren/Gudstjenesteplanleggeren

 

Flere saker