Artikkeladministrasjonen og hvordan den brukesAlle artikler legges inn på siden «Artikler». Bruker må være pålogget med rollen «Administrator» eller «Forfatter».

På denne siden ligger modulen «Artikkeladministrasjon» med oversikt over alle artiklene som er laget på deres nettside. Det er også her en legger inn nye artikler og redigerer/sletter eksisterende artikler.

1.    Klikk «Ny artikkel» for å lage en ny artikkel.
2.    Klikk på blyanten for å redigere en eksisterende artikkel. Denne knappen må også brukes for å slette en artikkel (knappen «slett» ligger nederst i skjemaet).
3.    Med denne nedtrekkslisten kan du filtrere visningen på «Kategori».
 

Vi bruker altså kategorier til å plassere artikler på de enkelte sidene. En enkelt artikkel kan ha flere kategorier og dermed vises på flere sider.

eks:

En artikkel som handler om utlån av dåpskjole kan f.eks. ha kategoriene dåp og utleie.
 

 Tilbake