Dåpsattest 

For å skrive ut dåpsattest velger du først den handlingen du ønsker en attest på.
Etter å ha valgt handlingen klikker du på «Attester» knappen oppe i knapperaden.

Dersom du skal skrive ut flere attester kan du velge flere handlinger først.

 

Velg ønsket språk på attesten og klikk «Lag attest» (eller "Skriv ut registerutskrift")

 

   

 

Attesten åpnes i en pdf-visning i nettleseren hvor du kan skrive den ut eller laste den ned.

(Hvis den ikke åpnes, se Jeg får ikke opp attest i labOra menighet)

 

 

I denne visningen kan du velge å laste ned eller skrive ut attesten.

 

 

Historisk dåpsattest

For utskrift av dåpsattest fra gamle kirkebøker se Dåpsattest fra papirbasert kirkebokTilbake