Hvordan gjenfinne gudstjenester og maler i Labora Verksted?Husk på følgende faktorer:

  • Gudstjenestefilene ender på filnavn .labora
  • Malene ender på filnavn .laboraT
  • Gudstjenestene lagres i en mappe som heter LabOra Workshop
  • Malene lagres i en undermappe i denne som heter Templates Folder eller maler

 

 

 

For å flytte filene dine kopierer du dem fra mappen på gammel plassering til tilsvarende mappe på ny plassering. Det kan være lokalt i filstruktur eller i en skylagringstjeneste som for eksempel OneDrive. Har du ikke begge lagringsstedene tilgjengelig er det ingenting i veien for å mellomlagre på en minnepinne eller haddisk for så å kopiere videre. Det er også mulig å få tilsendt filer fra andre om det er andres maler og gudstjenester du har behov for å bruke.

 

Når filene er kopiert til ny plassering, er det viktig å peke til korrekt mappe i programmet labOra Verksted.

Det gjør du slik:

 

Klikk på tannhjulpet INNSTILLINGER øverst til høyre i labOra Verksted.

 

Klikk på de 3 prikkene til høyre for filplasseringen for MALER og DOKUMENTER

 

Klikk deg frem til korrekt mappe for begge kategoriene og lagre med knappen OK.

 

 Tilbake