Overføre feriedager
Slik gjør du (administrator):

  • Gå til "Organisasjon"
  • Finn den ansatte det gjelder
  • Velg året du skal justere i
  • Klikk på "Rediger"
  • Skriv inn totalt disponible feriedager
  • Lagre og lukk

 

Noter gjerne i kommentarfeltet hva du har endret, hvorfor og hvem som har gjort endringen.

Det er ingen søknad i programmet for overføring av ferie.

 Tilbake