Se gudstjenestens liturgi i kalenderen
LabOra Verksted har eksistert i lang tid og er prestens beste verktøy for planlegging av den enkelte gudstjeneste. En milepæl nådd når programmet nå har fått sin første form for integrasjon mot Medarbeideren. LabOra Verksted er oppdatert med 2 nye muligheter:


Hent gudstjeneste fra Medarbeideren

Fra Labora Verksted kan du nå i åpningsvinduet ved NY GUDSTJENESTE velge en allerede planlagt gudstjeneste fra Medarbeideren som da importerer allerede tildelte ressurser inn til labOra Gudstjeneste. Deretter behandler du den som vanlig i labOra Verksted.


Se småskjermvisning i Medarbeideren

Når gudstjenesten er ferdig og du har lastet den opp som småskjerm, vil hele småskjerm visningen være tilgjengelig fra hurtigvisning av hendelsen i Medarbeider-kalenderen. Trykk på Verksted symbolet, så åpner hele småskjerm visningen seg.

 Tilbake