Tid for statistikk 

I labOra Gudstjeneste i Medarbeideren er det en egen løsning for statistikk på gudstjenester. Den er sterkt undervurdert, og burde vært mye mer i bruk.

Her kan en jevnlig eller ved skippertak legge inn enkle faktorer som gjør at en i januar kan ta ut en enkel rapport som inneholder alle feltene som skal fylles inn i myndighetenes skjema for gudstjenestestatistikk. Deltakere, nettverddeltakere, type gudstjeneste, antall dåp etc. Til og med fordeling av takkoffer er det mulig å få gjennom statistikken.

 

Webinar om statistikk 16. desember

Vi fikk kjempegod respons på webinar om dette 24. november og kjører derfor et webinar til før jul.

Meld deg på: Statstikk på gudstjenesteTilbake