"Nye" labOra Menighet 

Se demo av labOra Menighet

 

Nye labOra Menighet er en modul i Medarbeideren.
Dette betyr at det ikke lenger er noen lokal lagring av data i Menighet. Alle data lagres sentralt og er tilgjengelig i Medarbeideren.

For å ta i bruk nye labOra Menighet må derfor dataen i dagens versjon flyttes fra lokal lagring og inn i Medarbeideren.
Når prosessen i dette dokumentet er gjennomført vil alle data i dagens versjon av Menighet være flyttet over til nye labOra Menighet og tilgjengelig i Medarbeideren. Dagens versjon vil da bli stengt for dere og alle brukere kan da bruke nye labOra Menighet.

Stegene som må gjøres for å ta i bruk nye labOra Menighet er beskrevet under.

  1. Dagens installasjon må oppgraderes
  2. Informasjon om fellesrådet må sendes inn
  3. Informasjon om de ulike kirkebøkene i dagens versjon må sendes inn
  4. Brukertilganger tildeles i nye labOra Menighet
  5. Dataene overføres fra dagens versjon til nye labOra Menighet
  6. Dagens labOra Menighet er stengt og ny versjon klar til bruk

 

 

 

 

Dagens installasjon må oppgraderes

 

For å kunne hente ut dataene fra dagens versjon av Menighet må dette være nyeste versjon av programmet.
 

Flere driftsleverandører har allerede oppdatert så mange kan hoppe over dette steget.
labOra Menighet må oppdateres til versjon 5.99.1028

Installasjon til LabOra Menighet 

Du finner versjonsnummer ved å gå til Hjelp og Om labOra Menighet inne i programmet.

 

 

 

Informasjon om fellesrådet må sendes inn

 

Etter at labOra Menighet er oppdatert mottar Vitec Agrando beskjed om dette, og klargjør for å starte overføringen. Når alt er klart i vår ende vil dere ved oppstart av labOra Menighet få opp meldingen under der dere fyller ut og sender inn informasjonen om fellesrådet.

 

 

Informasjon om de ulike kirkebøkene i dagens versjon må sendes inn

 

Når vi har mottatt informasjonen over fra dere tar vi kontakt med dere for å avtale tidspunkt for overføringen av data.
Vi tar kontakt med kontaktpersonen i ditt fellesråd.
På avtalt tidspunkt åpner vi da for neste steg og dere vil ved oppstart av labOra Menighet få opp et vindu tilsvarende det under her.

Det er viktig at det ikke er noen som bruker labOra Menighet når denne prosessen startes.

Dersom dere ikke ønsker å starte overføringen til ny versjon nå kan dere klikke «Utsett overføring».
Da kommer en inn i dagens labOra Menighet og kan jobbe videre i den som vanlig. Ved neste oppstart av labOra Menighet vil skjemaet komme opp igjen.

Her legger dere inn følgende info om hvert sokn i fellesrådet:

  • Organisasjonsnummer
  • Navn på soknet – om dette ikke er likt som det som er registrert i Brønnøysundregisteret blir du spurt om navnet skal oppdateres
  • Hvis kirkeboken er til et historisk sokn som ikke lenger er i bruk krysser en av for «Historisk sokn»

 

 

Brukertilganger tildeles i nye labOra Menighet

 

Neste steg i overgangen er å tildele brukertilganger til de ulike kirkebøkene i nye labOra Menighet.

Dere tildeler tilgang til bruker ifra Medarbeideren ved å klikke på «Legg til brukere fra Medarbeideren».

Det kan også legges til/fjernes brukere til labOra Menighet etter overgangen også – da gjøres dette direkte i adminmodulen i Medarbeideren.

For brukere som skal ha tilgang til alle sokn kan dere trykke på «Legg til i alle sokn»

Når dere har lagt til de brukerne dere ønsker klikker dere på «Start overføring av data»

 

 

Dataene overføres til labOra Menighet 

 

Etter at dere har startet overføringen vil dataene bli overført til ny versjon og når denne prosessen er ferdig får dere opp meldingen under

 

 

 

Stenge dagens labOra Menighet

 

Fra nå bruker dere labOra Menighet som dere finner i Medarbeideren.

På våre hjelpesider finner dere brukerveiledning til denne versjonen.

 

 

 Tilbake