Tilgjengelighetserklæring for nettsider 

Innen 1. februar skal alle kirkelige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettisder. Det er krav om å lage en tilgjengelighetserklæring innen denne datoen, men det er ikke krav om at en skal oppfylle alle kravene innen denne fristen.

Kort fortalt må derfor alle som har nettsider levert fra Vitec Agrando gjøre følgende:

  1. Opprette en tilgjengelighetserklæring på nettsiden uusstatus.no
  2. Legg ut link til Tilgjengelighetserklæringen på nettsiden

 

Her er veiledninger for å gjøre dette:

Utfylling av tilgjengelighetserklæringen

Publiser tilgjengelighetserklæringen på din nettside

 Tilbake