SvarUt i Ecclesia 

 

SvarUt gjør at alle som har en digital postkasse mottar brevet eller fakturaen der. Dette antallet øker år for år, og en av våre største kunder sier at nå gjelder dette over halvparten av deres festere og stellkontakter. De som ikke har digital postboks får meldingen i Altinn, og om de ikke åpner den innen to dager så går den til et trykkeri i Bergen som ordner en fysisk utsendelse, helt uten at dere trenger å foreta dere noe.

 

Digital postkasse

Vi tror det er denne retningen utviklingen går. Flere og flere ønsker nå heller å motta digitale brev enn fysiske. Det er lett å gi tilgang til den digitale postkassen til en slektning, eller videresende digital post man får, mye lettere enn med fysiske brev. E-post havner i spamfilter eller drukner i spam, den digitale postkassen har ingen slike problemer. Ja, det hender at noen med digital postkasse ikke sjekker den, så det kan være lurt å sende et fysisk brev i tillegg før man sletter en grav, men både e-post og fysiske brev kan også bli liggende ulest eller ubesvart. Noen festere svarer jo ikke på de fysiske brevene man sender heller.

 

Full kontroll med fødselsnummer

Man må ha fødselsnummer eller organisasjonsnummer når man skal sende brev til noen med SvarUt. De dere mangler fødselsnummer på må dere fortsatt sende fysiske brev til. Men uten fødselsnummer risikerer dere å sende brev til avdøde personer, så de fødselsnumrene bør dere skaffe. Og prøver dere å sende et brev gjennom SvarUt til en avdød, ja da blir det ikke sendt noe.

 

Hvordan komme i gang

Det er litt jobb å komme igang, men det blir mer jobb å la være.
Sjekk ut hjelpedokumentet for å se hvordan dere kan komme igang:
SvarUt i Ecclesia

 Tilbake