Bibelske salmer i labOra Verksted 


Ved gudstjenesterevisjon i 2011 fikk hver søndag en bibelsk salme. Disse ble tatt inn i labOra Verksted.
På kirkemøtet i 2014 ble det gjort en god del korrigeringer som ikke ble implementert i labOra Verksted.

Det glade budskap er at nå er det gjort:
Alle bibelske salmer for alle søndagene i kirkeåret er oppdatert i labOra Verksted i henhold til kirkemøtets vedtak i 2014 (KM 12.1/14).

Syng i vei!Tilbake