Produkter
Medarbeideren

Medarbeideren

Planleggeren for alt som vedrører kirken/menigheten
 
Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Dette gjør programmet til en god ”medarbeider” i menigheten.
Les mer om Medarbeideren

LabOra TID

LabOra TID

LabOra TID tilbyr en brukervennlig og oversiktlig løsning for planleggingen av arbeidstid basert på stillingsstørrelse og stillingstype.godkjenne planen. Allerede i planleggingsfasen vil den ansatte få en oversikt over tillegg, pluss/minustimer og med integrasjon mot Medarbeideren er det lett å se når det planlagt aktiviteter.

Les mer om LabOra TID

LabOra Portal

LabOra Portal

LabOra portal er en løsning for hjemmeside til fellesråd og menigheter.
 
Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at avtaler som skal publiseres automatisk oppdateres på hjemmesiden.
 
Vi kan bidra med bestilling av domene, og implementering av løsningen, kobling mellom kundens andre løsninger for effektiv publisering av informasjon
Les mer om LabOra Portal

LabOra Drift

LabOra Drift

Agrando leverer nå også drift og kontorstøtteprogram. På den måten kan våre kunder få samlet det meste av sine IKT-tjenester hos en og samme leverandør. Agrando leverer allerede fagsystemer til nær 80% av norske menigheter og fellesråd. Mange kunder har over tid utfordret oss på å også ivareta behovet for driftstjenester.

Les mer om LabOra Drift

LabOra Gudstjeneste

LabOra Gudstjeneste

LabOra Gudstjeneste er et planleggingsverktøy for alt som vedrører gudstjenesten. 
 
Systemet består av 2 deler:
- LabOra Gudstjenesteplanlegger: Effektiv langtidsplanlegging av gudstjenester. Modul i Medarbeideren.
- LabOra Verksted - gudstjeneste: Innholdsplanlegging av gudstjenesten. Integrasjon mot salmebok N13.
Les mer om LabOra Gudstjeneste

LabOra Saksbehandler

LabOra Saksbehandler

Programmet for å ivareta all saksbehandling for fellesråd, menighetsråd, prost og sokneprest. Noark 5.4-godkjent arkiv.
 
Her registreres inngående og utgående post i hht. KAs arkivnøkkel. Programmet dekker saksbehandling i råd og utvalg med saksdokumenter, innkalling og protokoll fra møtet. Systemet gir enkel lagring av e-post i saksbehandlersystemet.  
Les mer om LabOra Saksbehandler

LabOra Menighet

LabOra Menighet

Programmet for Kirkebok, kartotek m.m
 
LabOra Menighet er et profesjonelt og brukervennlig system for registrering av kirkelige handlinger, utskrift av attester og rapporter knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og døde.
 
Programmet er integrert med Ecclesia.tab for web slik at informasjon om avdøde automatisk oppdateres i LabOra Menighet.     
Les mer om LabOra Menighet

Tekstverksted med Eyvind Skeie

Tekstverksted med Eyvind Skeie

Tekstverkstedet gir kunnskapsbasert inspirasjon til forkynnelse og livstolkning. Det er knyttet til kirkeår, gudstjeneste og bibeltekster.

Tekstverkstedet er utviklet av prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie i samarbeid med Agrando.

Les mer om Tekstverksted med Eyvind Skeie

Kurs

Kurs

Vi tilbyr kurs og web-demoer i alle våre produkter
 
For å hjelpe dere som kunder å utnytte mulighetene som ligger i våre produkter tilbyr vi spesialtilpassede kurs i alle våre produkter.
 
Vi tilbyr også web-demostrasjoner av produktene for deg vil lære mer om programmene før du kjøper dem.
Les mer om Kurs

LabOra-mapper til liturg/medliturger

LabOra-mapper til liturg/medliturger

Agrando tilbyr spesial-lagede mapper med plastlommer i A5-format til hefte-utskrifter fra LabOra Verksted.

Mappen har 12 plastlommer, og egner seg ypperlig til å bruke når en leder gudstjenester eller kirkelige handlinger eller deltar som medliturg. Mappen koster kr. 275,- + mva pr. stk. og kan bestilles fra Agrando: support@agrando.no. Frakt kommer i tillegg.