Produkter
Medarbeideren

Medarbeideren

Informasjonsbase som gir deg full oversikt!

Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. 

Les mer om Medarbeideren

LabOra Arkiv

LabOra Arkiv

Programmet for digital arkivering. Integrert mot Noark 5.5 (Documaster).

Nettbasert program for enkel og brukervennlig lagring til digitalt arkiv. Sømløs overføring til e-arkiv. 

Les mer om LabOra Arkiv

LabOra TID

LabOra TID

LabOra TID tilbyr en brukervennlig og oversiktlig løsning for planlegging og rapportering av arbeidstid basert på stillingsstørrelse og stillingstype. Allerede i planleggingsfasen vil den ansatte få en oversikt over tillegg, pluss/minustimer og med integrasjon mot Medarbeideren er det lett å se når det er planlagt aktiviteter.

Les mer om LabOra TID

LabOra Nettsider

LabOra Nettsider

LabOra Nettsider er en løsning for hjemmeside til fellesråd og menigheter.
 
Løsningen er tett integrert med Medarbeideren. Publiserte avtaler oppdateres automatisk på hjemmesiden. Påmeldinger flyter motsatt vei fra hjemmesidene inn i Medarbeideren.
 

 

Les mer om LabOra Nettsider

LabOra Credo app

LabOra Credo app

LabOra Credo er appen for frivillige og ansatte gudstjenestemedarbeidere.

  • Gudstjenestemedarbeidere kan super-enkelt bytte tjenester seg imellom.
  • Credo-brukere har tilgang til eget samtalerom knyttet til den enkelte gudstjeneste.

Credo forutsetter at menigheten bruker LabOra Gudstjenesteplanlegger.

Les mer om LabOra Credo app

LabOra Drift

LabOra Drift

Agrando leverer nå også drift og kontorstøtteprogram. På den måten kan våre kunder få samlet det meste av sine IKT-tjenester hos en og samme leverandør. Agrando leverer allerede fagsystemer til nær 80% av norske menigheter og fellesråd. Mange kunder har over tid utfordret oss på å også ivareta behovet for driftstjenester.

Les mer om LabOra Drift

LabOra Gudstjeneste

LabOra Gudstjeneste

LabOra Gudstjeneste er et planleggingsverktøy for alt som vedrører gudstjenesten. 
 
Systemet består av 2 deler:
- LabOra Gudstjenesteplanlegger: Effektiv langtidsplanlegging av gudstjenester. Modul i Medarbeideren.
- LabOra Verksted - gudstjeneste: Innholdsplanlegging av gudstjenesten. Integrasjon mot salmebok N13.
Les mer om LabOra Gudstjeneste

LabOra Saksbehandler

LabOra Saksbehandler

Programmet for å ivareta all saksbehandling for fellesråd, menighetsråd, prost og sokneprest. Noark 5.4-godkjent arkiv.
 
Her registreres inngående og utgående post i hht. KAs arkivnøkkel. Programmet dekker saksbehandling i råd og utvalg med saksdokumenter, innkalling og protokoll fra møtet. Systemet gir enkel lagring av e-post i saksbehandlersystemet.  
Les mer om LabOra Saksbehandler

LabOra Menighet

LabOra Menighet

Programmet for Kirkebok, kartotek m.m
 
LabOra Menighet er et profesjonelt og brukervennlig system for registrering av kirkelige handlinger, utskrift av attester og rapporter knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og døde.
 
Programmet er integrert med Ecclesia.tab for web slik at informasjon om avdøde automatisk oppdateres i LabOra Menighet.     
Les mer om LabOra Menighet

Påmelding med betaling

Påmelding med betaling

Både modul for Generell påmelding og Konfirmant-påmelding (påmelding på nettsidene) støtter betaling ved påmelding.
Den som melder seg på betaler med bankkort (Visa eller Master) samtidig som påmeldingen skjer.

Les mer om Påmelding med betaling

Kurs

Kurs

Vi tilbyr kurs og web-demoer i alle våre produkter
 
For å hjelpe dere som kunder å utnytte mulighetene som ligger i våre produkter tilbyr vi spesialtilpassede kurs i alle våre produkter.
 
Vi tilbyr også web-demonstrasjoner av produktene for deg som vil lære mer om programmene før du kjøper dem.
Les mer om Kurs

Tekstverkstedet med Eyvind Skeie

Tekstverkstedet med Eyvind Skeie

Tekstverkstedet gir kunnskapsbasert inspirasjon til forkynnelse og livstolkning. Det er knyttet til kirkeår, gudstjeneste og bibeltekster.

Tekstverkstedet er utviklet av prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie i samarbeid med Agrando.

Tekstverkstedet publiseres gjennom biblioteket i LabOra Verksted (en må ha LabOra Verksted for å få tilgang til Tekstverkstedet)

Les mer om Tekstverkstedet med Eyvind Skeie

LabOra-mapper til liturg/medliturger

LabOra-mapper til liturg/medliturger

Agrando tilbyr spesial-lagede mapper med plastlommer i A5-format til hefte-utskrifter fra LabOra Verksted.

Mappen har 12 plastlommer, og egner seg ypperlig til å bruke når en leder gudstjenester eller kirkelige handlinger eller deltar som medliturg.

Mappen koster kr. 295,- + mva pr. stk. Frakt kommer i tillegg.