labOra Menighet NY

Overføring av kirkelige handlinger til e-Kirkebok

 

Ha god oversikt og følg de kirkelige handlinger helt til de er avlevert til e-Kirkebok.

LabOra Menighet er en modul i Medarbeideren for overføring av kirkelige handlinger til eKirkebok og utskrift av attester. Her kan du også registrere innmeldinger og utmeldinger til Den norske kirke.

 

Nettbasert

Som modul i Medarbeideren er labOra Menighet nettbasert og tilgjengelig i alle nyere nettlesere uansett hvor du er. 

 

Hvem har tilgang?

Tilganger administrerer dere selv fra Medarbeideren. Administrator i Medarbeideren tildeler rolle for labOra Menighet til de som skal ha tilgang fra pool (antall lisenser) dere abbonnerer på.

 

 

I labOra Menighet kan du:

  • Registrere kirkelige handlinger
  • Overføre kirkelige handlinger til E-kirkebok
  • Skrive ut eller laste ned attester
  • Skrive ut eller laste ned foreløpig dåpsattest
  • Registrere inn- og utmeldinger til Den norske kirke

NB! Vi er midt i overgang fra gammel installert versjon til ny versjon som modul i Medarbeideren. Har du ennå gammel versjon kan du se hvordan prosessen til ny versjon fungerer her:

Overgang til nye labOra Menighet