Dokumentasjon

Her har vi samlet en del dokumentasjon til våre programmer. Klikk på titlene så åpnes et eget vindu med pdf-filer.

 

LabOra Apper

Dette er dokumentasjon for den som er administrator-bruker i Medarbeideren og som administrerer Credo-brukere i menigheten.

Last ned...

Dette er dokumentasjon for gudstjenestemedarbeidere som skal bruke Credo - både frivillige og ansatte.

Last ned...

Medarbeider-appen gir tilgang til kalender-planleggingen i Medarbeideren. Bruk av appen forutsetter at en har en bruker-konto i Medarbeideren.

Sist oppdatert 27.05.2019

Last ned...

Påmeldinger

Forklarer hvordan dåpspåmelding/Forespørsel fra nettside til Medarbeideren og Kirkebok fungerer.
NB! Denne modulen settes opp for kunden av Agrando

Last ned...

Forespørsel om vigsel kan i LabOra systemene gjøres via et skjema på en internettside. Her forklares hvordan dette gjøre i Medarbeideren og på nett.

Last ned...

Modul for oppsett av påmelding til Medarbeideren. Nettsidekunder som har lisens på våre påmeldingsmoduler får tilgang til denne modulen. Vi anbefaler at alle kunder tar i bruk denne modulen.

Nyhet: Nå kan du lage påmelding for grupper.

Last ned...

Klikk "Last ned" for å laste ned dokument.

Last ned...

LabOra Nettsider
LabOra Saksbehandler

Malene som programmet inneholder er tenkt som et forslag. Vi anbefaler at du går igjennom disse og
gjør endringer slik at de bærer mer preg av din organisasjon og at de passer til dine ønsker.

Last ned...

LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i organisasjoner og menigheter.
Alle ansatte vil ha bruk for dette verktøyet til registrering av ut og inngående post, journalføring og arkivering. I tillegg vil alle som har ansvar for forberedelse av saker til utvalg/råd her ha et
meget anvendelig verktøy.

Last ned...

I denne versjonen (juni 2010) er det gjort en god del forbedringen ar malene i LabOra Saksbehandler.

Last ned...

Oppsett og bruk av LabOra Saksbehandler koblet med Documaster NOARK-arkiv

Last ned...

Dette er et tillegg i Microsoft Office, som fungerer for versjon 2007 og 2010.

Last ned...

Oversikt over maler i LabOra Saksbehandler

Last ned...

Medarbeideren

Medarbeider-appen gir tilgang til kalender-planleggingen i Medarbeideren. Bruk av appen forutsetter at en har en bruker-konto i Medarbeideren.

Sist oppdatert 27.05.2019

Last ned...

I Medarbeideren kan du opprette avtaler der du kan registrere fremmøte på en(flere) gruppe(r) som er knyttet til avtalen. Fremmøte kan også registreres i Medarbeider-appen (se egen dokumentasjon om dette).

Last ned...

Overføring av konfirmanter fra Medarbeideren til LabOra Menighet, og deretter videre til e-Kirkebok.

Last ned...

Dokument for oppsett av Exchange-synkronisering av kalenderen i Medarbeideren og Outlook.

Last ned...

nedlasting

For å få sikker tilgang til skrivebordet i Agrandos driftsløsning, benyttes Citrix Workspace. Dette programmet gir en sikker tilgang gjennom Internett kombinert med to faktor autentisering fra SecurEnvoy.

Klikk her for å laste ned siste versjon av Citrix Workspace for Microsft Windows 

 

LabOra Gudstjeneste

Sist oppdatert 04.07.2018. Dokumentasjonen dekker oppdatering som publiseres 09.07.2018.

Last ned...

Vår samarbeidspartner Kåre Myraunet har laget en dokumentasjon for avansert bruk av Excel-rapporter fra Gudstjenesteplanleggeren. Vi takker for bidraget!

Last ned...

Sist oppdatert: 16.02.2021

Gudstjenesteverkstedet er det unike verktøy for arbeid med innholds-planlegging av gudstjenester.

Last ned...

For at Salmebok 2013 skal dukke opp i LabOra Verksted må lisensnummeret hos Eide Forlag til abonnement på digital salmebok registreres i LabOra Verksted. Oppskriften finner du her.

Last ned...

Dette er en plakat vi har laget for å lette tilgangen til appen "I kirken". Kan brukes på kirketorg o.s.v. for å informere om at en bruker "I kirken" og for å gjøre det enklere for folk å installere appen.

Last ned plakat her ...

LabOra Menighet

Brukerhåndbok - LabOra Menighet

Last ned...

Håndbok for Den norske kirke medlemsregister er utgitt av Kirkerådet, og gjøres tilgjengelig her med tillatelse fra Kirkerådet.

Den er sist oppdatert juni 2017, og er derfor noe utdatert i forhold til:

  • De nye personvernforskriftene og Kirkerådets siste rundskriv vedr. dette (29. juni 2018)
  • Nye forskrifter fra 1.10.2018 vedr. tilhørende m.m.

Kirkerådet arbeider med en oppdatering av denne håndboken.

Last ned...

Overføring av konfirmanter fra Medarbeideren til LabOra Menighet, og deretter videre til e-Kirkebok.

Last ned...

Før en kan overføre poster til e-kirkebok må LabOra Menighet settes opp.
Dette dokumenter beskriver hvordan dette settes opp.

Last ned...

Overføring fra LabOra Menighet til e-Kirkebok

Last ned...